Search
 
บริการของเรา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.60
 
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท ผ่อน 0% 3 เดือน
 
สายการบิน Air asia x
 
- ป้อมปราการฮวาซอง 
-โซลทาวเวอร์
- สวนสนุก EVERLAND
-ถ้ำควังมยอง 
-หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก
-ตลาดเมียงดง 
 
 
 
 
 
เดินทางวันนี้– ตุลาคม 60
 
ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท ผ่อน 0% 3 เดือน
 
ราคานี้ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
  
- พักหรู  SAFARI ISLAND      
-เครื่องดื่มไม่อั้น
- SEAPLANE รับ-ส่ง สนามบินมาเล
-อาหารทุกมื้อ  
 
 
 
 
 
เดินทาง เม.ย. – ก.ย. 60
 
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท ผ่อน 0% 3-6 เดือน
 
สายการบิน Bangkok Airways 
 
- พระธาตุภูษี      
-บ้านผานม
- วัดเชียงทอง
-น้ำตกกวงชี
- ตักบาตรข้าวเหนียว
-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม
 
 
 
 
 
เดินทาง เม.ย. – ก.ย.60
 
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท ผ่อน 0% 3-10 เดือน 
 
สายการบิน Bangkok Airways
  
- พระมหามัยมุณี     
-สะพานไม้อูเบ็ง
- พระราชวังมัณฑะเลย์
-วัดกุโสดอ
- เมืองมิงกุน
-เมืองสกายน์
 
 
 
 
 
 
เดินทาง เม.ย.- มิ.ย.60
 
ราคาเริ่มต้น 7,777 บาท ผ่อน 0% 3 เดือน
 
สายการบิน Thai lion air
  
- ทำเนียบอิสรภาพ 
- ทะเลทรายขาว
- ทะเลทรายแดง 
- วัดเทียนห่าว
- ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
- โบสถ์นอร์ทเทรอดาม
 
 
 
 
 
เดินทาง 13-15 ส.ค.60
 
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท  ผ่อน 0% 6-10 เดือน
 
สายการบิน CATHAY PACIFIC 
  
- วัดแชกงหมิว
- เจ้าแม่กวนอิม ชายหาดรีพัลส์เบย์
- พระราชวังหยวนหมิงหยวน
- เจ้าแม่กวนอิมค์ปรางค์ทอง
- โบสถ์เซนต์ปอลล์  
- เวเนเชี่ยน
 
 
 
 
เดินทาง มิ.ย.60
 
ราคาเริ่มต้น 7,888 บาท ผ่อน 0% 3 เดือน
 
สายการบิน Air Macau 
 
- วัดเจ้าแม่กวนอิม 
- วัดผู่ถอ 
- โบสถ์เซนต์ปอลล์ 
- โชว์น้ำพุเต้นระบำ
- ป้อมเกีย มรดกโลก
- เวเนเชี่ยน 
 
 
 
Untitled Document


บริการจัดกรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยวและทัศนาศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ บริการจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก
บริการจองโรงแรมที่พักและรถเช่าทั่วโลก บริการปรึกษาปัญหาวีซ่า

Tour Forever Limited Partnership

NO.10 CHOKCHAI 4 SOI 55,CHOKCHAI 4 RD.,LADPRAO, BANGKOK 10230 Tel. : 02-935-9341-3
Fax. : 02-935-9331 Mobile. : 089-0472727