Search
 
บริการของเรา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เดินทาง ม.ค.61
 
ราคาเริ่มต้น 15,551 บาท ผ่อน 0% 6 เดือน
 
สายการบิน Air asia x
 
- เทศกาลตกปลาน้าแข็ง           
- ลานสกีรีสอร์ท
- วัดโชเกชา 
- หมู่บ้านเทพนิยาย+ไชน่าทาวน์
- ชมดอกกุหลาบติดไฟ LED
- ตลาดเมียงดง 
- หอคอย N TOWER
 
 
 
 
 
 
เดินทาง ก.พ. – มี.ค.61
 
ราคาเริ่มต้น 65,900 บาท ผ่อน 0% 6 เดือน
 
สายการบิน การบินไทย
  
- พระราชวังเครมลิน              
-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร
- มหาวิหารเซนต์บาซิล
-วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์
- จัตุรัสแดง 
- ห้างสรรพสินค้า GUM 
- สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) 
 
 
 
 
 
 
เดินทาง ม.ค. - ก.พ.61
 
ราคาเริ่มต้น 9,300 บาท  
 
สายการบิน EASTAR JET 
 
- อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน            
-วัดซันบังซา
- ปัน่จักรยาน Rail Bike    
- หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ
-ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง
- พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ 
- เกาะเชจู
- โขดหินรูปหัวมังกร
 
 
 
 
 
เดินทาง2-6 ก.พ.61 / 2-6 มี.ค.61
 
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท
  
สายการบิน การบินไทย 
  
- ทำเนียบประธานาธิบดี   
-ไร่นาขั้นบันได
-บ้านพักโฮจิมินห์
-ทะเลสาบคืนดาบ 
- หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต    
-ล่องเรือชมฮาลองบก 
- น้ำตกซิลเวอร์     
-สุสานโฮจิมินห์ 
 
 
 
 
 
 
เดินทาง ก.พ. – มี.ค.61
 
ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท
 
สายการบิน เอมิเรตส์ 
  
- ปราสาทแห่งกรุงปราก      
- เมืองเชสกี้คลุมลอฟ
- ล่องเรือแม่น้าดานูบ    
- คาร์โลวี่วารี่
- พระราชวังเชิร์นบรุน
- ถนนคาร์ทเนอร์สตรีท
- ป้อมชาวประมง     
 
 
 
 
 
 
เดินทาง ม.ค.-มี.ค.61
 
ราคาเริ่มต้น 42,999 บาท  ผ่อน 0% 6 เดือน
 
สายการบิน การบินไทย 
  
- ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา    
- นครอาบูดาบี
- แกรนด์มอส
- นั่งรถ Monorail     
- เอมิเรตส์พาเลส     
- ทัวร์ทะเลทราย
- น้ำพุเต้นระบำ 
- ชมพิพิธภัณฑ์ ดูไบ
 
 
 
 
เดินทาง ม.ค.-มี.ค.61
 
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท ผ่อน 0% 6 เดือน
 
สายการบิน THAI LION AIR 
 
- ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา 
- ตึกไทเป 101
- หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
- อุทยานเหย๋หลิ๋ว 
- ตลาดซีเหมินติง 
- อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
- วัดเหวินหวู่ 
- วัดพระถังซัมจั๋ง
 
 
 
 
 
เดินทาง ก.พ.-เม.ย.
 
ราคาเริ่มต้น 42,999 บาท  ผ่อน 0% 6 เดือน
 
สายการบิน เอมิเรตส์ 
  
- เกาะเวนิส               
- ทะเลสาบทิทิเช่  
- สะพานไม้ (KAPELLBRUCKE) 
- ปราสาทนอยชวานสไตน์
- น้ำตกไรน์      
- จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ 
- ลูเซิร์น
- หมู่บ้านฮัลสตัท
- ถนนมาเรียเทเรซ่า  
- ชมจัตุรัสซานมาร์โค
 
 
 
Untitled Document


บริการจัดกรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยวและทัศนาศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ บริการจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก
บริการจองโรงแรมที่พักและรถเช่าทั่วโลก บริการปรึกษาปัญหาวีซ่า

Tour Forever Limited Partnership

NO.10 CHOKCHAI 4 SOI 55,CHOKCHAI 4 RD.,LADPRAO, BANGKOK 10230 Tel. : 02-935-9341-3
Fax. : 02-935-9331 Mobile. : 089-0472727